PERSONUPPGIFTSPOLIC

Denna personuppgiftspolicy gäller för webbplatsen https://connect.helloprint.se (benämns hädanefter som ”webbplatsen”). Policyn gäller alla personliga uppgifter som Helloprint Sverige, Genvägen 1, 231 62, Trelleborg, (benämns hädanefter ”vi”, ”vår” eller ”oss”) behandlar om webbplatsens besökare (hädanefter kallad ”du” och ”dina uppgifter”). Policyn förklarar hur och varför vi samlar in och behandlar personuppgifter via webbplatsen samt vilka rättigheter du som användare har med hänsyn till dina personliga uppgifter.

1. PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person. Sådan information kan inkludera bl.a. namn, e-postadress samt din dators IP-adress. Syftet med behandlingen samt behandlingens rättsliga grundlag listas här nedan. Vi samlar även in personliga uppgifter via cookies, läs mer om det här.
 1. När du kontaktar oss via hemsidans kontaktformulär eller chatt, samlar vi in personliga uppgifter om dig såsom e-postadress, namn och telefonnummer för att kunna besvara din kontaktförfrågan. Vi har ett legitimt underlag för att behandla dessa personuppgifter enligt GDPR:s (General Data Protection Regulation) artikel 6(f), eftersom vi inte har möjlighet att kontakta dig utan denna information. Att förse oss med denna information är inte obligatorisk eller ett avtalsenligt krav, eller ett krav som är nödvändigt för att ingå kontrakt. Förser du oss inte med sådan kontaktinformation kan vi kanske inte svara på dina frågor.
 2. Vid registrering av ett konto efterfrågar vi ditt namn, e-postadress och telefonnummer för framtida beställningar hos oss. Vi har ett legitimt underlag för att behandla dessa personuppgifter enligt GDPR:s artikel 6(f), eftersom dessa uppgifter krävs om vi ska kontakta dig angående framtida beställningar du kan göra hos oss via ditt konto. Att förse oss med denna information är inte obligatorisk eller ett avtalsenligt krav, eller ett krav som är nödvändigt för att ingå kontrakt. Förser du oss inte med informationen kan vi däremot inte upprätta ett konto åt dig.
 3. I det tillfälle du har registrerat dig som prenumerant på våra nyhetsbrev använder vi dina uppgifter för att kontakta dig med specialerbjudanden, uppdateringar och bloggmaterial som är målinriktat till dig. Vi har lov att behandla dessa uppgifter i enlighet med artikel 6(f) i GDPR. Du har rätt till att när som helst ta tillbaka ditt samtycke gällande denna kontakt, utan att det påverkar lagligheten av behandlingen som gjordes innan du tog tillbaka samtycket.
 4. Vid beställning av en order efterfrågar vi ditt namn, e-mailadress, telefonnummer, faktura- och leveransadress för att kunna hålla dig informerad om orderuppdateringar, leverera ordern och kontakta dig i tillfälle av orderavvikelser. Förseelsen av denna information är ett kontraktsmässigt krav som krävs för att ingå avtal enligt artikel 6(b) i GDPR. Förser du oss inte med dessa uppgifter kan vi inte ingå avtal med dig.
 5. När du skickar in en offertförfrågan via formuläret använder vi de personliga uppgifter du förser oss med för att kontakta dig med svar på din förfrågan. Vi har ett legitimt intresse för behandlingen av dessa personuppgifter enligt artikel 6(f) i GDPR, eftersom vi inte kan svara på din offertförfrågan utan denna information. Att förse oss med denna information är inte obligatoriskt eller ett avtalsenligt krav, eller ett krav som är nödvändigt för att ingå kontrakt. Förser du oss inte med informationen kan vi däremot inte skapa en offert åt dig.
 6. Vi ger våra kunder möjligheten att recensera våra tjänster via olika tredjeparters hemsidor så som Trustpilot och TrustedShop. De personuppgifter du anger i samband med en recension kan senare synas på vår egen hemsida och i kommunikationsmaterial. Vi får behandla dessa uppgifter baserat på ditt samtycke i enlighet med artikel 6(a) i GDPR. Du har rätt till att när som helst ta tillbaka ditt samtycke gällande denna kontakt, utan att det påverkar lagligheten av behandlingen som gjordes innan du tog tillbaka samtycket.

2. DELNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi har lov att dela dina personuppgifter med företag inom det Europeiska Ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vi har lov att dela dina personliga data med tredjeparter som förser oss med databas-, server-, säkerhets- eller liknande tjänster (hädanefter kallade ”uppgiftsbehandlare”). Om vi ger tillgång till dina personuppgifter kräver vi av tredjeparter att behandla dina uppgifter konfidentiellt och instruerar tredjeparter om att endast behandla uppgifterna på våra vägnar. Vidare har vi även lov att tillkännage dina uppgifter om vi tror att detta krävs av lagen, eller som svar på en rättslig begäran. Vi delar eller säljer inte dina personuppgifter för marknadsföringssyften.

3. SÄKERHET

Vi har implementerat nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förlust, ändring, obehörigt synliggörande eller åtkomst och mot alla former av olagligt behandlande. Vi kräver även att våra tredjeparter implementerar samma tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna.

4. LAGRINGSPERIOD

Dina uppgifter kommer inte lagras längre än nödvändigt för det syfte som dina personuppgifter behandlas för, såvida inte annat krävs av lagen. Vi lagrar information från alla behandlade beställningar upp till 7 år för att uppfylla våra krav under gällande skattelagar. Information gällande konton på hemsidan lagras endast i 18 månader innan informationen raderas från vårt system. Det gäller även för konton som har varit inaktivt i 24 månader. Alla bildfiler som laddas upp på hemsidan lagras 18 månader innan dessa raderas.

5. DINA RÄTTIGHETER

Du kan kontakta oss genom kontaktuppgifterna längre ner på sidan om du önskar:
 • veta huruvida vi behandlar dina personuppgifter eller ej
 • korrigera dina uppgifter
 • radera dina uppgifter
 • begränsa behandlingen av dina personuppgifter
 • att vi förflyttar dina personuppgifter till en annan organisation
Vi kan efterfråga ytterligare information som krävs för att styrka din identitet. Rättigheterna nämnda ovan är inte alltid gällande och vi kommer vid varje förfrågan värdera huruvida vi behöver vidta åtgärder för att agera i enlighet med GDPR. Vi kommer förse information om vilka åtgärder som vidtags utan dröjsmål och alltid inom en månad efter mottagandet av förfrågan. Den perioden kan förlängas med två månader ytterligare om så nödvändigt, beroende på komplexiteten och antalet begäranden. Du blir informerad om sådan förlängning inom en månad efter mottagen förfrågan, tillsammans med information om anledning till förseningen. Du har rätt att upprätta ett klagomål hos datainspektionen om vi inte hanterar ditt ärende inom tid, eller om du har andra klagomål på vår hantering av dina personuppgifter.

6. MODIFIERINGAR

Det är möjligt att denna policy ändras i framtiden. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på denna sida.

7. KONTAKTA OSS

Om du har några frågor eller funderingar ska du inte tveka på att kontakta oss!